KILKA SŁÓW
O NAS


Kultura wysoka jest rozpowszechniania w społeczeństwie poprzez różnego typu instytucje, począwszy od szkoły. My jednak proponujemy swoisty program formacyjny oraz wychowawczy, wykraczający poza jakiekolwiek ramy instytucjonalne, oparty na umiłowaniu wartości, które dodają współczesnemu człowiekowi siły ducha w walce ze złem. Przez wiele lat "nakazywano" nam zapomnieć, że kultura wysoka, czyli elitarna wpływa też na więzi międzypokoleniowe oraz umacnianie tożsamości narodowej.

3DOM

Wydawnictwo patriotyczne, prawicowe, popularyzujące książki zbyt niepoprawne dla innych wydawnictw.