Naszą misją jest prezentowanie i ratowanie  kultury wysokiej znajdującej się w opozycji do "kultury" miałkiej, często bezwartościowej. Kultura (z łac. colere, "uprawiać", "dbać", "pielęgnować" ) – od łac. cultus agri („uprawa roli") przemawia do nas przede wszystkim w wymiarze symbolicznym oraz duchowym, w kontekście pamięci genetycznej danego narodu.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny


Dr Marta Moldovan-Cywińska - poetka, pisarka felietonistka, dziennikarka, krytyk literacki i życia społecznego, tłumaczka literatury francuskojęzycznej oraz włoskiej, nauczyciel akademicki, działaczka społeczna, autorka  ponad 30 książek, wystaw-rekwizytorni do jej wierszy o inspirowanych pieśniami truwerów i trubadurów. Pisze i publikuje przede wszystkim w języku francuskim (m.in. we Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanadzie, Rumunii). Autorka prac naukowych,  manifestów literacko-artystycznych, koncepcji wychowawczych, performances.

Redaktor


Dr Bawer Aondo-Aka -  działacz społeczny i antyaborcyjny, doktor teologii, dziennikarz. . Od 2017 jest ambasadorem konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest pracownikiem Klubu Jagiellońskiego oraz Fundacji Pro. W 2015 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obronił pracę doktorską zatytułowaną „Realizacja naturalnej i nadprzyrodzonej misji osób niepełnosprawnych w Kościele i społeczeństwie”. W 2016 otrzymał nagrodę publiczności w konkursie „Człowiek bez barier”.

Redaktor "W stronę literatury"


Stefan Dziekoński - poeta, prozaik, publicysta, tłumacz literatury pięknej  i dzieł teologicznych. Miłośnik szeroko rozumianej fantastyki, sag rodzinnych, filmów historycznych.

Redaktor


studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia polska nauczycielska, krytyk literacki, poetka, dziennikarka, działaczka społeczna, miłośniczka biblistyki i patrystyki; zaczytana w Platonie. Naukowo pasjonuje się poezją XX w., a w szczególności twórczością Anny Kamieńskiej oraz podziemnym pismem „Sztuka i Naród". Współtworzyła Radę Artystyczną czasopisma „Rylec. Kultura, praca, sztuka", następnie zaś zasiliła zespół redakcji Tu Kultura swoim piórem i korektorskim okiem.

Redaktor "W stronę literatury"


Alicja Patey-Grabowska - poetka,  również autorka sztuk scenicznych oraz utworów dla dzieci, krytyk literacki, urodziła się w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej (ojciec, oficer rezerwy, zginął w Katyniu). W Warszawie ukończyła szkołę średnią i  filologię polską (UW). W 1961 roku debiutowała jako poetka w Almanachu Młodych” (wyd. „Iskry”).  Jest autorka antologii  wierszy współczesnych poetek „Ja i Ty”.  W dorobku literackim  Alicji Patey-Grabowskiej ważne miejsce zajmują tłumaczenia poezji, między innymi z języków słowiańskich, z francuskiego i niemieckiego.  Zajmuje się również popularyzacją polskiej poezji na teranie bibliotek i szkół w kraju oraz zagranicą.

Redaktor "W stronę literatury"


Anna Mandrela - dr w zakresie filozofii, publicystka, autorka książek poruszających tematy religijne i historyczne. Od lat odkrywa przed czytelnikami postaci nieznanych polskich bohaterów. Dzięki niej mogliśmy poznać niepublikowane dotąd dokumenty i informacje dotyczące Witolda Pileckiego. Jako pierwsza dokładnie opisała, jak doszło do aresztowania Pileckiego. Jej książki odkrywają prawdę. Napisała m.in.„Kto zdradził Witolda Pileckiego? Nieznane fakty z ostatnich lat życia Rotmistrza".